KASTAMONU


Kastamonu Rumunija je rezultat impresivnog investicionog plana, razvijan sa finansijskih, tehničkih i ljudskih aspekata, koje je sproveo Kastamonu Entegre, najveći operater u turskoj drvnoj industriji, počev od 1998. godine kada je postao većinski akcionar (98%) Prolemn-u.

Posle 14 godina kontinuiranog razvoja, počeli su da rade na Reghin-u, složenoj i modernoj platformi za obradu drveta sa 2 proizvodna pogona i više od 800 zaposlenih. Promena imena, od Prolemn do Kastamonu, aprila 2012. godine, trebalo je da bude konačna potvrda da je kompanija konačno spremna da obavlja svoju delatnost u ovkiru Kastamonu grupe, u skladu sa svojim pravilima i ciljevima.

Kastamonu Rumunija je jedan od najvećih proizvođača doorskin (HDF ploče za mobilne vrata), njihova godišnja proizvodnja pokriva skoro 10% globalnog kapaciteta ovog tržišta. Start-up novog proizvodnog objekta iverice, rezultat je investicija od 150 miliona evra, koja definitivno treba da postavi KASTAMONU kao jedan od vodećih proizvođača na ovom tržištu.Pogledajte Kastamonu ponudu